Ukraina

Szanowni Państwo,

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum uruchomił konta, na które można dokonywać wpłat na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, a którzy zostali zakwaterowani w Domu Studenckim D przy ul. Racławickiej 9a w Krakowie.

DANE DO WPŁAT:

Dane odbiorcy:
nazwa: Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum
adres: ul. św. Anny 12, 31-008 Kraków
tytuł przelewu: Pomoc Ukrainie

Numery kont bankowych dla przelewów krajowych

65 1240 2294 1111 0010 4289 5843 – dla wpłat w PLN
31 1240 2294 1978 0010 0755 5193 – dla wpłat w EUR
71 1240 2294 1787 0000 3723 2089 – dla wpłat w USD

DODATKOWE DANE DO WPŁAT Z ZAGRANICY

Dane banku odbiorcy
Nazwa: BANK PEKAO SA
adres: ul. Grzybowska 53-57, 00-950 Warszawa
kod SWIFT: PKOPPLPW

Numery kont bankowych w formacie IBAN

PL 65 1240 2294 1111 0010 4289 5843 – dla wpłat w PLN
PL 31 1240 2294 1978 0010 0755 5193 – dla wpłat w EUR
PL 71 1240 2294 1787 0000 3723 2089 – dla wpłat w USD

Uzyskane fundusze zostaną wykorzystane na bieżącą pomoc uchodźcom zakwaterowanym w domu studenckim na ul. Racławickiej, w szczególności na zakup leków, środków opatrunkowych, środków higieny, artykułów spożywczych czy ubrań dla niemowląt oraz dzieci i in.

W przypadku zebrania środków przewyższających potrzeby obecnych mieszkańców DS, będą one przekazywane na zakup leków, środków opatrunkowych, apteczek i in. dla osób pozostałych i walczących w Ukrainie.
Szczegółowe informacje nt. pomocy udzielanej Ukrainie można uzyskać pod adresem: https://cm-uj.krakow.pl/cm/ukraina/

Firma Medvisa, będąca organizatorem Konferencji Kontrowersje w pediatrii, wesprze zbiórkę przekazując na utworzone konto część dochodu uzyskanego z organizacji Konferencji.