Kontrowersje w pediatrii
Kontrowersje w pediatrii
dr hab. n. med. Przemko Kwinta

prof. dr hab. n. med.

Przemko Kwinta

Kierownik Kliniki Chorób Dzieci Katedry Pediatrii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami nadchodzącej, piętnastej edycji Konferencji „Kontrowersje w pediatrii”, która odbędzie się w Krakowie w dniach 18 i 19 lutego 2022.

Regulamin | Polityka Prywatności