Opłaty i rejestracja

 

Rejestracja – płatność elektroniczna:

  Wpłata do 30.11.2022 Wpłata do 23.01.2023 Wpłata po 24.01.2023  
Lekarze specjaliści

395 zł brutto 

495 zł brutto 

595 zł brutto 

Wybieram
Lekarze w trakcie specjalizacji

300 zł brutto

400 zł brutto 

500 zł brutto 

Wybieram

Rejestracja – tradycyjny przelew bankowy:

Uwaga! Osoby chcące zarejestrować się i dokonać opłaty tradycyjnym przelewem bankowym zapraszamy do skorzystania z formularza na stronie: Przelew tradycyjny<kliknij>

 

W ramach opłaty za udział gwarantujemy:

  • Wstęp na sesje naukowe
  • Udział w wystawie medycznej
  • Teczkę z programem i skryptem konferencyjnym
  • Identyfikator
  • Certyfikat uczestnictwa
  • Przerwy kawowe oraz obiadowe

 

Warunki rezygnacji

Rezygnacja Uczestnika z udziału w konferencji wymaga zachowania formy pisemnej drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@medvisa.pl.

Koszty anulacji zgłoszenia:

  • Rezygnacja do 1 stycznia 2023 roku gwarantuje pełen zwrot kosztów uczestnictwa
  • Rezygnacja na po upływie tego terminu – Uczestnik ponosi 100% kosztów

W przypadku nieobecności Uczestnika na konferencji bez wcześniejszej rezygnacji, bądź rezygnacji z udziału w konferencji w okresie krótszym od wskazanego powyżej, uczestnikowi nie przysługuje prawo do zwrotu Opłaty.

Organizator konferencji dopuszcza możliwość zmiany przez Uczestnika konferencji osoby wskazanej przez niego jako biorącej udział w konferencji, o czym Organizator powinien zostać poinformowany najpóźniej na dziesięć dni przed terminem konferencji.