Kontrowersje w pediatrii
Kontrowersje w pediatrii

Opłaty i rejestracja

Kontrowersje w Pediatrii (28-29.02.2020)

  do 15.01.2020 r. od 16.01.2020 r. opłata na miejscu

 Lekarze specjaliści

350 zł 450 zł 600 zł
Lekarze w trakcie specjalizacji 250 zł 350 zł 600 zł

 

Konferencja dla pielęgniarek pediatrycznych, neonatologicznych i położnych (29.02.2020)

  do 15.01.2020 r. od 16.01.2020 r.

opłata na miejscu

Uczestnicy Konferencji

50 zł 50 zł

150 zł

Opłata obejmuje:

  • Wstęp na sesje naukowe
  • Udział w wystawie medycznej
  • Teczkę z programem i skryptem konferencyjnym
  • Identyfikator
  • Certyfikat uczestnictwa
  • Przerwy kawowe oraz obiadowe

Rejestracja

Formularz rejestracyjny

Adres do korespondencjiWybierz udziałPłatność

Warunki rezygnacji

Rezygnacja Uczestnika z udziału w konferencji wymaga zachowania formy pisemnej drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@medvisa.pl.

Koszty anulacji zgłoszenia:

  • Rezygnacja do 30 dni przed konferencją – Uczestnik ponosi 50% kosztów
  • Rezygnacja na mniej niż 30 dni przed konferencją – Uczestnik ponosi 100% kosztów

W przypadku nieobecności Uczestnika na konferencji bez wcześniejszej rezygnacji, bądź rezygnacji z udziału w konferencji w okresie krótszym niż 30 dni od wskazanego terminu konferencji, uczestnikowi nie przysługuje prawo do zwrotu Opłaty.

Organizator konferencji dopuszcza możliwość zmiany przez Uczestnika konferencji osoby wskazanej przez niego jako biorącej udział w konferencji, o czym powinien zostać poinformowany najpóźniej na dziesięć dni przed terminem konferencji.