Kontrowersje w pediatrii
Kontrowersje w pediatrii

Opłaty i rejestracja

 

Rejestracja – płatność elektroniczna:

Udział stacjonarny*
lekarze specjaliści

495 zł brutto 

Wybieram
Udział stacjonarny*
lekarze w trakcie specjalizacji

395 zł brutto

Wybieram
Udział on-line

295 zł brutto

Wybieram

Rejestracja – tradycyjny przelew bankowy:

Uwaga! Osoby chcące zarejestrować się i dokonać opłaty tradycyjnym przelewem bankowym zapraszamy do skorzystania z formularza na stronie: Przelew tradycyjny<kliknij>

 

W ramach opłaty za udział stacjonarny* gwarantujemy:

 • Wstęp na sesje naukowe
 • Udział w wystawie medycznej
 • 7-dniowy dostęp on-line do retransmisji Konferencji
 • Teczkę z programem i skryptem konferencyjnym
 • Identyfikator
 • Certyfikat uczestnictwa
 • Przerwy kawowe oraz obiadowe
 • Dostęp do transmisji on-line
 • 7-dniowy dostęp on-line do retransmisji Konferencji
 • Dostęp do wirtualnego salonu wystawców
 • Elektroniczne streszczenia wykładów
 • Elektroniczny certyfikat uczestnictwa z punktami edukacyjnymi OIL

Hasło do transmisji zostanie przesłane 24h przed rozpoczęciem spotkania n adresy e-mail oraz numery SMS zarejestrowanych uczestników.

* Na spotkanie w Auditorum Maximum zapraszamy osoby posiadające certyfikat covidowy (osoby zaszczepione/ozdrowieńcy). Pozostałych zainteresowanych zachęcamy do skorzystania z opcji udziału on-line.

Warunki rezygnacji

Rezygnacja Uczestnika z udziału w konferencji wymaga zachowania formy pisemnej drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@medvisa.pl.

Koszty anulacji zgłoszenia:

 • Rezygnacja do 28 lutego 2022 roku gwarantuje pełen zwrot kosztów uczestnictwa
 • Do 28 lutego 2022 roku możliwa jest zmiana formy uczestniczenia w wydarzeniu ze stacjonarnej na on-line ze zwrotem różnicy w cenie poniesionych kosztów udziału
 • Rezygnacja na po upływie tego terminu – Uczestnik ponosi 100% kosztów

W przypadku nieobecności Uczestnika na konferencji bez wcześniejszej rezygnacji, bądź rezygnacji z udziału w konferencji w okresie krótszym od wskazanego powyżej, uczestnikowi nie przysługuje prawo do zwrotu Opłaty.

Organizator konferencji dopuszcza możliwość zmiany przez Uczestnika konferencji osoby wskazanej przez niego jako biorącej udział w konferencji, o czym Organizator powinien zostać poinformowany najpóźniej na dziesięć dni przed terminem konferencji.

Regulamin | Polityka Prywatności