Opłaty i rejestracja

Rejestracja – płatność elektroniczna:
  wpłata do 15 lutego 2024 r. wpłata po 15 lutego 2024 r.  
Lekarze specjaliści 550 zł 650 zł Wybieram
Lekarze w trakcie specjalizacji 450 zł 550 zł Wybieram
Udział on-line 400 zł Wybieram
Warsztaty przedkonferencyjne* 150 zł  
*Tylko dla zarejestrowanych uczestników konferencji. Szczegóły w zakładce Warsztaty

Rejestracja – przelew tradycyjny:

Uwaga! Osoby chcące zarejestrować się i dokonać opłaty tradycyjnym przelewem bankowym zapraszamy do skorzystania z formularza na stronie: Przelew tradycyjny<kliknij>

 

W ramach opłaty za udział gwarantujemy:

 • Wstęp na sesje naukowe
 • Udział w wystawie medycznej
 • 30-dniowy dostęp do retransmisji spotkania
 • Teczkę z programem i skryptem konferencyjnym
 • Identyfikator
 • Certyfikat uczestnictwa
 • Przerwy kawowe oraz obiadowe

W ramach opłaty za udział on-line gwarantujemy:

 • Dostęp do transmisji konferencji “na żywo”
 • 30-dniowy dostęp do retransmisji spotkania
 • Udział w dyskusjach za pomocą wirtualnego czatu lub opcji “Zadaj pytanie SMS”
 • Materiały konferencyjne w wersji .pdf
 • Certyfikat uczestnictwa

 

Warunki rezygnacji

Rezygnacja Uczestnika z udziału w konferencji wymaga zachowania formy pisemnej drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@medvisa.pl.

Koszty anulacji zgłoszenia:

 • Rezygnacja do 1 stycznia 2024 roku gwarantuje pełen zwrot kosztów uczestnictwa
 • Rezygnacja na po upływie tego terminu – Uczestnik ponosi 100% kosztów

W przypadku nieobecności Uczestnika na konferencji bez wcześniejszej rezygnacji, bądź rezygnacji z udziału w konferencji w okresie krótszym od wskazanego powyżej, uczestnikowi nie przysługuje prawo do zwrotu Opłaty.

Organizator konferencji dopuszcza możliwość zmiany przez Uczestnika konferencji osoby wskazanej przez niego jako biorącej udział w konferencji, o czym Organizator powinien zostać poinformowany najpóźniej na dziesięć dni przed terminem konferencji.