Opłaty i rejestracja

 

Rejestracja – płatność elektroniczna:

     

Dostęp do retransmisji do 26 marca 2023 r.

395 zł brutto  

 

W ramach opłaty za udział on-line gwarantujemy:

  • 30-dniowy dostęp do retransmisji spotkania
  • Materiały konferencyjne w wersji .pdf
  • Certyfikat uczestnictwa

 

Warunki rezygnacji

Rezygnacja Uczestnika z udziału w konferencji wymaga zachowania formy pisemnej drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@medvisa.pl.

Koszty anulacji zgłoszenia:

  • Rezygnacja do 1 stycznia 2023 roku gwarantuje pełen zwrot kosztów uczestnictwa
  • Rezygnacja na po upływie tego terminu – Uczestnik ponosi 100% kosztów

W przypadku nieobecności Uczestnika na konferencji bez wcześniejszej rezygnacji, bądź rezygnacji z udziału w konferencji w okresie krótszym od wskazanego powyżej, uczestnikowi nie przysługuje prawo do zwrotu Opłaty.

Organizator konferencji dopuszcza możliwość zmiany przez Uczestnika konferencji osoby wskazanej przez niego jako biorącej udział w konferencji, o czym Organizator powinien zostać poinformowany najpóźniej na dziesięć dni przed terminem konferencji.