Kontrowersje w pediatrii
Kontrowersje w pediatrii

Opłaty i rejestracja

Formularz rejestracyjny zostanie udostępniony wkrótce.

do 31.12.2020od 1.01.2021
Uczestnicy Konferencji na miejscu250 zł350 zł
Uczestnicy online150 zł200 zł

Liczba osób mogących wziąć udział w Konferencji na miejscu jest ograniczona. O dacie wpłaty decyduje wpływ środków na rachunek bankowy organizatora.

Opłata uczestników na miejscu obejmuje:

 • Wstęp na sesje naukowe
 • Udział w wystawie medycznej
 • Teczkę z programem i skryptem konferencyjnym
 • Identyfikator
 • Certyfikat uczestnictwa
 • Przerwy kawowe oraz obiadowe

Opłata uczestników online obejmuje:

 • Dostęp do transmisji i retransmisji online
 • Dostęp do wirtualnego salonu wystawców
 • Streszczenia w formacie .pdf wykładów
 • Certyfikat uczestnictwa

Warunki rezygnacji

Rezygnacja Uczestnika z udziału w konferencji wymaga zachowania formy pisemnej drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@medvisa.pl.

Koszty anulacji zgłoszenia:

 • Rezygnacja do 30 dni przed konferencją – Uczestnik ponosi 50% kosztów
 • Rezygnacja na mniej niż 30 dni przed konferencją – Uczestnik ponosi 100% kosztów

W przypadku nieobecności Uczestnika na konferencji bez wcześniejszej rezygnacji, bądź rezygnacji z udziału w konferencji w okresie krótszym niż 30 dni od wskazanego terminu konferencji, uczestnikowi nie przysługuje prawo do zwrotu Opłaty.

Organizator konferencji dopuszcza możliwość zmiany przez Uczestnika konferencji osoby wskazanej przez niego jako biorącej udział w konferencji, o czym powinien zostać poinformowany najpóźniej na dziesięć dni przed terminem konferencji.