Kontrowersje w pediatrii
Kontrowersje w pediatrii

Opłaty i rejestracja

Formularz rejestracyjny zostanie udostępniony wkrótce.

Uczestnicy online123 zł brutto

Opłata uczestników online obejmuje:

  • Dostęp do transmisji i retransmisji online
  • Dostęp do wirtualnego salonu wystawców
  • Streszczenia w formacie .pdf wykładów
  • Certyfikat uczestnictwa

Warunki rezygnacji

Rezygnacja Uczestnika z udziału w konferencji wymaga zachowania formy pisemnej drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@medvisa.pl.

Koszty anulacji zgłoszenia:

  • Rezygnacja do 30 dni przed konferencją – Uczestnik ponosi 50% kosztów
  • Rezygnacja na mniej niż 30 dni przed konferencją – Uczestnik ponosi 100% kosztów

W przypadku nieobecności Uczestnika na konferencji bez wcześniejszej rezygnacji, bądź rezygnacji z udziału w konferencji w okresie krótszym niż 30 dni od wskazanego terminu konferencji, uczestnikowi nie przysługuje prawo do zwrotu Opłaty.

Organizator konferencji dopuszcza możliwość zmiany przez Uczestnika konferencji osoby wskazanej przez niego jako biorącej udział w konferencji, o czym powinien zostać poinformowany najpóźniej na dziesięć dni przed terminem konferencji.