Kontrowersje w pediatrii
Kontrowersje w pediatrii

Opłaty i rejestracja

Lekarze specjaliści123 zł bruttoWybieram
Lekarze w trakcie specjalizacji61,50 bruttoWybieram

W ramach opłaty gwarantujemy:

  • Dostęp do transmisji on-line 5/02 i retransmisji off-line 6-7/02
  • Dostęp do wirtualnego salonu wystawców
  • Elektroniczne streszczenia wykładów
  • Elektroniczny certyfikat uczestnictwa z punktami edukacyjnymi OIL

Warunki rezygnacji

Rezygnacja Uczestnika z udziału w konferencji wymaga zachowania formy pisemnej drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@medvisa.pl.

Koszty anulacji zgłoszenia:

  • Rezygnacja do 30 dni przed konferencją – Uczestnik ponosi 50% kosztów
  • Rezygnacja na mniej niż 30 dni przed konferencją – Uczestnik ponosi 100% kosztów

W przypadku nieobecności Uczestnika na konferencji bez wcześniejszej rezygnacji, bądź rezygnacji z udziału w konferencji w okresie krótszym niż 30 dni od wskazanego terminu konferencji, uczestnikowi nie przysługuje prawo do zwrotu Opłaty.

Organizator konferencji dopuszcza możliwość zmiany przez Uczestnika konferencji osoby wskazanej przez niego jako biorącej udział w konferencji, o czym powinien zostać poinformowany najpóźniej na dziesięć dni przed terminem konferencji.

Regulamin | Polityka Prywatności