Kontrowersje w pediatrii
Kontrowersje w pediatrii

Komitet Naukowy

Przewodniczący:

prof. dr hab. n. med. Przemko Kwinta

Członkowie:
prof. dr hab. n. med. Waldemar Bobkowski
prof. dr hab. n. med. Anna Bręborowicz
prof. dr hab. n. med. Bożena Cukrowska
prof. dr hab. n. med. Rafał Chrzan
prof. dr hab. n. med. Mieczysława Czerwionka-Szaflarska
prof. dr hab. n. med. Dorota Drożdż
prof. dr hab. n. med. Henryk Mazurek
prof. dr hab. n. med. Leszek Szenborn
prof. dr hab. n. med. Zbigniew Żuber
dr hab. n. med. Ewa Cichocka-Jarosz, prof. UJ
dr hab. n. med. Sebastian Góreczny, prof. UJ
dr hab. n. med. Ernest Kuchar
dr hab. n. med. Anna Mosiołek
dr hab. n. med. Piotr Wojciechowski
dr n. med. Karolina Kowalczyk
dr Justyna Ułańska-Poutanen
lek. Katarzyna Hrnciar
lek. Urszula Kania
lek. Izabela Szymońska
mec. Wojciech Wojtal
mgr Anna Mencina

Regulamin | Polityka Prywatności