Komitet Naukowy

Przewodniczący:

prof. dr hab. n. med. Przemko Kwinta