Komitet Naukowy

Przewodniczący:

prof. dr hab. Przemko Kwinta

Członkowie:

prof. dr hab. Wojciech Cichy
prof. dr hab. Bożena Cukrowska
prof. dr hab. Dorota Drożdż
prof. dr hab. Magdalena Dutsch–Wicherek
prof. dr hab. Andrzej Emeryk
prof. dr hab. Barbara Józefik
prof. dr hab. Stanisław Kwiatkowski
prof. dr hab. Aleksandra Lesiak
prof. dr hab. Grzegorz Lis
prof. dr hab. Jerzy Sułko
dr hab. Hanna Czajka, prof. UR
dr hab. Maciej Pilecki, prof. UJ
dr hab. Tomasz Szczapa, prof. UMP
dr hab. Szymon Skoczeń, prof. UJ
dr hab. Magdalena Trzeciak, prof. uczelni
dr hab. Małgorzata Wójcik, prof. UJ
dr hab. Ireneusz Bielecki
dr Anna Maria Ambroziak
dr Agnieszka Kozioł–Kozakowska
dr Maciej Pitak
dr Izabela Szymońska
dr Anna Turska-Kmieć
lek. Karina Polak
lek. Ewa Rajska
mgr Romana Lewińska