Komitet Naukowy

Przewodniczący:

prof. dr hab. Przemko Kwinta