Kontrowersje w pediatrii
Kontrowersje w pediatrii

Komitet Naukowy

Przewodniczący:

prof. Przemko Kwinta

Członkowie:

prof. Piotr Albrecht

prof. Wojciech Baran

prof. Wojciech Cichy

prof.  Magdalena Dutsch–Wicherek

prof. Grzegorz Lis

prof. Grażyna Mielnik–Niedzielska

prof. Krystyna Mitosek-Szewczyk

prof. Anna Pituch–Noworolska

prof. Andrzej Radzikowski

prof. Radosław Śpiewak

prof. Jacek Wysocki

dr hab. Anna Gotz-Więckowska

dr Aleksandra Gergont

dr Anna Groblewska

dr Andrea Horvath

lek. Zofia Mazurek–Durlak