Rejestracja dla przelewów tradycyjnych

Rejestracja / przelew bankowy – XVI Ogólnopolska Konferencja Kontrowersje w pediatrii

Poniższy formularz przeznaczony jest dla rejestracji uczestnictwa w XVI Ogólnopolskiej Konferencji Kontrowersje w pediatrii opłacanych przelewem bankowym. Osoby chcące dokonać płatności elektronicznej zapraszamy na stronę: www.kontrowersjewpediatrii.pl/rejestracja

Rejestracja – przelew:

(w przypadku braku faktury, prosimy uzupełnić pola dot. firmy słowem „brak”)