XIV Mazowieckie Dni Chirurgiczne
XIV Mazowieckie Dni Chirurgiczne

Komitet Naukowy

Przewodniczący:

dr hab. Przemko Kwinta, prof. UJ

Członkowie:

prof. dr hab. Piotr Albrecht

prof. dr hab. Anna Bręborowicz

prof. dr hab. Agnieszka Gmitrowicz

prof. dr hab. Grzegorz Lis

Professor Anna Nowak–Węgrzyn

prof. dr hab. Jacek Józef Pietrzyk

prof. dr hab. Paweł Stręk

prof. dr hab. Leszek Szenborn

prof. dr hab. Jacek Wysocki

dr hab. Aleksandra Banaszkiewicz

dr hab. Ireneusz Bielecki

dr hab. Rafał Chrzan

dr hab. Dorota Drożdż

dr hab. Magdalena Dutsch–Wicherek

dr hab. Andrea Horwath

dr hab. Maciej Pilecki

dr n. med. Ryszard Konior

dr n. med. Kinga Kowalska–Duplaga

lek. Lidia Stopyra

lek. Izabela Szymońska

mgr Karolina Sikora