XIV Mazowieckie Dni Chirurgiczne
XIV Mazowieckie Dni Chirurgiczne

Kontakt

Kontakt w sprawach naukowych:

Klinika Chorób Dzieci Katedry Pediatrii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Collegium Medicum

ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

tel. 12 333 90 35, 12 333 90 36, e-mail: pediatria@usdk.pl

www.pediatria.cm-uj.krakow.pl

 

Kontakt w sprawach organizacyjnych:

Medvisa Healthcare Solutions

ul. Święty Marcin 80/82/311, 61-809 Poznań

tel. +48 690 906 766, +48 570 777 131

e-mail: biuro@medvisa.pl

www.medvisa.pl