Kontrowersje w pediatrii
Kontrowersje w pediatrii

Komitet Naukowy

Przewodniczący:

prof. Przemko Kwinta

Członkowie:

prof. Piotr Albrecht

prof. Wojciech Baran

prof. Grzegorz Lis

prof. Henryk Mazurek

prof. Grażyna Mielnik–Niedzielska

prof. Krystyna Mitosek-Szewczyk

prof. Anna Pituch–Noworolska

prof. Andrzej Radzikowski

prof. Piotr Socha

prof. Leszek Szenborn

prof. Radosław Śpiewak

prof. Jacek Wysocki

dr hab. Magdalena Dutsch–Wicherek

dr hab. Anna Gotz-Więckowska

dr hab. Andrea Horvath

dr hab. Aleksandra Szczawińska-Popłonyk

dr Łukasz Błażowski

dr Adam Chustecki

dr Aleksandra Gergont

dr Anna Groblewska

lek. Aneta Górska-Kot

lek. Zofia Mazurek–Durlak