Kontrowersje w pediatrii
Kontrowersje w pediatrii

Miejsce spotkania

 

Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego

ul. Krupnicza 33,  31-123 Kraków,  Zobacz obiekt